C14 - Lắc tay bạc đính Ngọc Trai OPAL – Trang sức Opal